• Tel:0431-85376692
  • Email:zuoqisheji@163.com
  • website:www.zuoqisheji.com
在线咨询点击收藏专注品牌策略设计
实习业务5人

职务要求:

1、市场营销、广告或相关专业毕业

2、擅长与人沟通,具备一定亲和力

3、具有团队合作精神

5、热情敬业,诚实守信,勤奋好学

-----------------------------------------------

工作职责:

1、负责公司的业务宣传,开拓客户资源

2、建立客户网络,有效管理并维护客户网络

3、加强与客户的客情沟通,协调解决客户提出的问题

4、完成上级领导交办的其他业务

-----------------------------------------------------------------------

绩效考核投放简历及作品:zuoqisheji@163.com
版权 © 长春佐旗策划设计机构 www.zuoqisheji.com